strona domowa
strona domowa
NOWA KADENCJA ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP W PRUCHNIKU IV ZJAZD GMINNY
poniedziałek, 16 maja 2016 00:10

W środę 11 maja 2016 r. w Rzeplinie odbył się IV Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Pruchniku, którego celem było podsumowanie 5-letniej kadencji oraz wybory nowych władz gminnych.

W zjeździe uczestniczyli członkowie ustępującego Zarządu, Przedstawiciele i Delegaci z Jednostek OSP z terenu Gminy Pruchnik oraz zaproszeni goście – Stanisław Górski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jarosławiu, Władysław Flak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku, Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika, Agnieszka Wojdyła – Zastępca Burmistrza Pruchnika i Zdzisław Szkoła – Honorowy Członek Zarządu Oddziału Gminnego – Komendant Senior.

Podczas zjazdu Marian Romanik, Prezes ustępującego Zarządu oraz Andrzej Pilch – dotychczasowy Komendant Gminny podsumowali 5-letnią działalność, zarówno Zarządu jak i wszystkich Jednostek OSP z terenu gminy, podkreślając ogrom wykonanej pracy oraz rozwoju Jednostek w tym okresie.

Aleksander Makowiecki, jako Przewodniczący przedstawił również sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za okres minionej kadencji, stawiając wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Podsumowania działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz funkcjonowania Jednostek OSP dokonał również Wacław Szkoła - Burmistrz Pruchnika przedstawiając najważniejsze zrealizowane inwestycje, zakupy oraz najistotniejsze wydarzenia upływającej kadencji. Obrazowo przedstawia to niniejsza prezentacja-->POBIERZ.

Burmistrz wyraził uznanie dla Rady Miejskiej w Pruchniku za przeznaczenie tak dużych środków na funkcjonowanie Jednostek OSP oraz podziękował wszystkim, którzy w trakcie kadencji współpracowali z Zarządem, Jednostkami OSP oraz Gminą Pruchnik. P. Wacław Szkoła podziękował również ustępującemu Zarządowi za bardzo dobrą współpracę i życzył dobrych wyborów.

Po ukonstytuowaniu skład nowego Zarządu Przedstawia się następująco:

Członkowie Zarządu:

 1. Stanisław Szpak
 2. Mariusz Halejcio
 3. Stanisław Buryło
 4. Paweł Buryło
 5. Stanisław Salwiak
 6. Stanisław Pszonak
 7. Ryszard Mazur
 8. Jan Smalec
 9. Marek Potyrała
 10. Marek Szczepanik
 11. Dariusz Galas
 12. Kazimierz Szczepanik
 13. Władysław Flak
 14. Marcin Olejarz
 15. Stanisław Stanik
 16. Stanisław Babiś

Podczas zjazdu głos zabrał również Stanisław Górski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Jarosławiu, Zygmunt Jasiłek nowo wybrany Komendant Gminny oraz Marian Romanik nowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego.
Na zakończenie Zjazdu Prezes ZOP S. Górski, a po nim Prezes ZOG M. Romanik złożyli podziękowania druhowi Andrzejowi Pilchowi byłemu już Komendantowi Gminnemu  za wykonaną pracę na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

 

  Wejscia: 2386