strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 22 sierpnia 2017 11:12

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 24 sierpnia 2017 r. o godz. 12:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki  w Pruchniku odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXX Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Oficjalne powierzenie obowiązków dyrektorom szkół.
 6. Wręczenie aktów mianowania nauczycielom.
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Podjęcie uchwał:   
  • w sprawie zmiany uchwały Nr VII/49/ 2015r., z dnia 9 czerwca 2015r.,   w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2020,
  • w sprawie zmian  uchwały Nr 40/6/ 2011 r z dnia 9 czerwca 2015R.,  w sprawie  trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  w Gminie Pruchnik  oraz  szczegółowych warunków jego  funkcjonowania,
  • w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu stanowiska handlowego nr I i II, mieszczącego się na Targowisku Stałym „Mój Rynek” w Pruchniku przy ul. Parkowa 1, 37-560 Pruchnik,
  • w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok,
  • w sprawie sprzedaży nieruchomości Gminy Pruchnik w miejscowości Kramarzówka,
  • w sprawie zamiany gruntu w miejscowości Świebodna,
  • w sprawie zmiany granic miasta Pruchnika i wsi Jodłówka.
 9. Interpelacje i wolne wnioski.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1609