strona domowa
strona domowa
Jodłówka Parcelacja w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017 - 2020
czwartek, 26 października 2017 14:05

 

Do tej edycji programu Rada Miejska w Pruchniku wskazała do udziału sołectwo Jodłówka Parcelacja. W ramach programu sołectwo uzyskuje środki w wysokości do 10 000 zł, drugie tyle musi dołożyć gmina.

W bieżącym roku realizowany jest „Zakup wyposażenia kuchni i świetlicy w Remizie OSP”, a jego wartość to 20 399 zł. W szczególności zadanie obejmuje zakup dwóch kuchenek gazowo-elektrycznych, warnika, filiżanek, zakup i montaż okapu kuchennego, patelni elektrycznej; 24 szt. stołów bankietowych oraz remont instalacji elektrycznej – niezbędny dla zainstalowania kuchenek oraz okapu.

Należy podkreślić, ze mieszkańcy zadeklarowali swój wkład pracy w wykonanie części robót.

Zakupione wyposażenie będzie przechowywane w obiekcie remizy OSP w Jodłówce Parcelacji, z której mogą korzystać wszyscy mieszkańcy sołectwa.

By zadanie mogło być realizowane koniecznym było opracowanie sołeckiej strategii rozwoju.

Dzięki grupie aktywnych ludzi strategię taką udało się przyjąć, wskazując kilka zadań do realizacji, niezbędnych dla poprawy jakości życia mieszkańców, walorów miejscowości, sposobu zagospodarowania wolnego czasu, zarówno przez dorosłych jak i najmłodszych mieszkańców sołectwa.

Miejscowa społeczność jest bardzo aktywna, potrafi zorganizować różne uroczystości, nie brakuje jej inwencji twórczej. Brak odpowiedniego zaplecza sprawia, że mieszkańcy muszą przynosić swoje wyposażenie, chcąc cokolwiek zrobić. Tradycyjne posiłki przygotowują często we własnych domach. Odpowiednie wyposażenie sprawi, że będzie to można realizować wspólnie, w jednym miejscu, kultywując przy okazji miejscowe tradycje oraz integrując się wzajemnie. Wspólne działania będą jeszcze bardziej aktywizować miejscową społeczność, pozwolą na wymianę doświadczeń i nabywanie nowych umiejętności zwłaszcza przez młodsze pokolenie.

 

  Wejscia: 1256