strona domowa
strona domowa
Nowe oblicze Policji w Pruchniku
wtorek, 28 listopada 2017 11:39

Nowoczesny, zmodernizowany budynek, zmiana struktury organizacyjnej z Posterunku na Komisariat, a tym samym zwiększenie obsady osobowej, nowe możliwości w zakresie jakości funkcjonowania i obsługi interesantów – oto nowy wizerunek pruchnickiej Policji. We wtorek 28 listopada 2017 r. odbyło się oficjalne otwarcie Komisariatu Policji w Pruchniku.

W uroczystym apelu, na który składało się oficjalne otwarcie Komisariatu Policji w Pruchniku oraz symboliczna reaktywacja Posterunku Policji w Niebylcu (powiat strzyżowski), uczestniczyli m.in. Dyrektor Biura Logistyki Komendy Głównej Policji - insp. dr Małgorzata Borowik, Wicewojewoda Podkarpacki  Piotr Pilch, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie - nadinspektor dr Krzysztof Pobuta, p.o. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie inspektor Zbigniew Sowa, w imieniu Senatora Mieczysława Golby - Dyrektor Biura Andrzej Homa, Starosta Jarosławski - Tadeusz Chrzan wraz z Wicestarostą, Starosta Powiatu Strzyżowskiego - Robert Godek, Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu mł. insp. Henryk Moskwa, przedstawiciele władz samorządowych z gmin obsługiwanych przez powyższe jednostki Policji, przedstawiciele służb mundurowych - Wojska, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, kadra kierownicza Policji Garnizonu Podkarpackiego oraz pracownicy Policji.

Po przedstawieniu uzasadnienia wprowadzenia zmian w powyższych Jednostkach, ich charakterystyki oraz osób i instytucji, dzięki którym te zmiany były możliwe nastąpiło symboliczne przekazanie kluczy przez Panią insp. dr Małgorzatę Borowik na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Pruchniku asp. szt. Wojciecha Mikłasza oraz Kierownika Posterunku Policji w Niebylcu asp. szt. Mariusza Florka. W dalszej części ks. Marek Buchman - duszpasterz Podkarpackiej Policji oraz ks. dziekan Piotr Kandefer dokonali poświęcenia budynku.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście doceniając dbałość lokalnych władz samorządowych o godne warunki dla Policji, a tym samym o dbałość o bezpieczeństwo mieszkańców. Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców, a także podziękował wszystkim, dzięki którym wieloletnie starania w zakresie poprawy funkcjonowania Policji w Pruchniku przyniosły efekt, w szczególności nadinspektorowi dr Krzysztofowi Pobucie, który będąc Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie wydał decyzję o utworzeniu Komisariatu Policji w Pruchniku.

W obecnym budynku Policja ma do dyspozycji m.in. pokój kierownika, pomieszczenia biurowe, pokój przyjęcia interesantów, dyżurkę oraz pomieszczenia gospodarcze takie jak pokój socjalny, szatnie, WC czy serwerownię. W piwnicach znajdują się dodatkowo garaż, kotłownia oraz pomieszczenia gospodarcze, a z boku budynku zadaszona wiata na samochody.

Ze względu na fakt, iż pruchnicka jednostka Policji obsługuje teren trzech gmin tj. oprócz Pruchnika także gminę Roźwienica i Rokietnica od dłuższego czasu trwały starania o zwiększenie liczby policjantów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa (zgłaszane od mieszkańców potrzeby częstszych kontroli obiektów użyteczności publicznej czy miejsc publicznie dostępnych, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych), a także normalnego funkcjonowania Posterunku. Duży obszar działania oraz liczba zdarzeń uzasadniały konieczność zwiększenia obsady osobowej, jednak warunki lokalowe na to nie pozwalały.

Dzięki przychylności lokalnych władz samorządowych udało się zmodernizować i rozbudować niewykorzystany budynek po byłym ośrodku zdrowia w Pruchniku i przekazać jego część dla Policji, dzięki temu Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu zyskał mocne argumenty w staraniu się o zgodę na zmianę struktury organizacyjnej i zwiększenie liczby policjantów w Pruchniku.

Budynek został wyremontowany w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pruchnik" realizowanego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Ogólna wartość projektu to kwota ok. 5 mln zł, w tym z dotacji 3 900 000 zł, wkład własny ok. 1 100 000 zł.

Zakres zadania obejmował działania inwestycyjne mające na celu podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Pruchnik poprzez docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, wymiana źródeł ciepła c.o., docieplenia stropodachu. W ramach Odnawialnych Źródeł Energii zastosowane zostały absorbcyjne pompy ciepła, czy oświetlenie LED.

Wartość wszystkich prac związanych z opisywanym budynkiem to ok. 1,7 mln zł, z czego koszty poniesione na pomieszczenia dla Policji to ok. 1 043 280 zł.

Będzie to budynek wielofunkcyjny, oprócz jednostki Policji, która zajmie część piwnic i parter, powstanie tam ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy, dzięki czemu niepełnosprawne dzieci i młodzież posiadająca obowiązek szkolny z terenu Gminy Pruchnik nie będzie musiała dojeżdżać do Jarosławia.

  Wejscia: 2742