strona domowa
strona domowa
Powołanie Komitetu Rewitalizacji
wtorek, 21 listopada 2017 10:27

 

Gmina Pruchnik informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków do KOMITETU REWITALIZACJI, odpowiedzialnych za całokształt przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgodnie z Programem Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023.

W skład komitetu wejdą powołani w wyniku uchwały Rady Miejskiej przedstawiciele różnych grup społecznych, gospodarczych oraz przedstawiciele grup interesariuszy, zgłoszeni przez mieszkańców Gminy. Zasadniczą funkcją Komitetu jest stanowienie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej Burmistrza. Komitet jako inicjator współpracy jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków do realizacji zasady partycypacji społecznej interesariuszy programu.

 

Do głównych zadań Komitetu Rewitalizacji należy:

  • koordynowanie realizacji Programu Rewitalizacji w kierunku przestrzegania zasad wdrożenia, w zgodzie z uregulowaniami gminnymi i unijnymi,
  • opiniowanie propozycji zmian w Programie Rewitalizacji,
  • aktualizacja i hierarchizacja katalogu przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych,
  • opiniowanie wniosków składanych przez beneficjentów lub partnerów rewitalizacji,
  • promowanie działań rewitalizacyjnych,
  • informowanie społeczeństwa o stopniu realizacji Programu Rewitalizacji,
  • ocena efektywności Programu Rewitalizacji w oparciu o monitoring i sprawozdawczość,
  • zatwierdzanie raportów okresowych i raportu końcowego z realizacji Programu Rewitalizacji,
  • współpraca z Burmistrzem i Zespołem ds. rewitalizacji.


Zgłoszenia kandydatów na członków KOMITETU REWITALIZACJI wraz z miejscem zamieszkania (lokalizacją siedziby organizacji/instytucji, którą reprezentuje dany kandydat) należy złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku pok. 21 lub na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie 22.11.2017 - 04.12.2017 r.

 

Formularz zgłoszenia kandydata

 

Więcej informacji nt. Gminnego Programu na Naszej stronie w zakładce Rewitalizacja lub po kliknięciu tutaj

  Wejscia: 1331