strona domowa
strona domowa
LGD ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu
czwartek, 14 grudnia 2017 13:27

 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zakres tematyczny projektu grantowego: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego przyrodniczego i turystycznego.

 

Termin składania wniosków – od 29 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

Beneficjenci:

 1. osoba fizyczna, która:
  a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  b) jest pełnoletnia,
  c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
 2. osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR tj.: na obszarze gmin: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica oraz Miasta Radymna.
 3. powiat, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt. 2;
 4. jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR ;
 5. instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz inne instytucje i organizacje spełniające kryteria dostępu – Grantobiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej.


Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław, od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00

Minimalna liczba punktów której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 45 pkt., max 90pkt.
Wysokość grantu wynosi od 5 000 zł do 15 000 zł.
Limit na grantobiorcę – 100 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00.

Ogłoszenie o naborze wraz z całą dokumentacją grantową znajdują się na stronie internetowej LGD www.ztradycjawnowoczesnosc.pl pod LINKIEM  http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-1-2018-g-z-dnia-12.12.2017-r.,918.html

 

  Wejscia: 1690