strona domowa
strona domowa
Przetarg ofertowy na sprzedaż samochodów pożarniczych
środa, 20 grudnia 2017 11:39

 

BURMISTRZ PRUCHNIKA

 

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY
na sprzedaż samochodów pożarniczych marki Żuk (3 sztuki)

 

Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1

37-560 Pruchnik

Tel: 16 623 61 14; fax.: 16 623 61 25

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 28.12.2017r. o godz. 9.10 w sali narad Urzędu Miejskiego
w Pruchniku, ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik, (pok. nr 15).

I. Przedmiot sprzedaży:

1) rodzaj pojazdu: - samochód specjalny

2) przeznaczenie: - pożarniczy

3) marka, typ pojazdu: - Żuk A 15 C

4) numer rejestracyjny: - PRA 558 B

5) właściciel pojazdu: - Gmina Pruchnik

6) rok produkcji: - 1976

7) data ważności badania technicznego: 10.05.2017

8) pojemność silnika: 2120

9) data pierwszej rejestracji: - 27.07.1976

10) okres ubezpieczenia: 31.12.2017

11) Nr identyfikacyjny VIN/ nr nadwozia (podwozia): 236091

12) Liczba miejsc siedzących - 6

Cena oszacowania pojazdu wynosi: 1250 zł brutto

II. Przedmiot sprzedaży:

1) rodzaj pojazdu: - samochód specjalny

2) przeznaczenie: - pożarniczy

3) marka, typ pojazdu: - Żuk A 15

4) numer rejestracyjny: - RJA 27322

5) właściciel pojazdu: - Gmina Pruchnik

6) rok produkcji: - 1978

7) data ważności badania technicznego: - 05.03.2016

8) pojemność silnika: - 2120,00 cm3

9) data pierwszej rejestracji: - 09.01.1979

10) okres ubezpieczenia: - do 31.12.2017

11) Nr identyfikacyjny pojazdu: - 296332

12) Liczba miejsc siedzących - 4

Cena oszacowania pojazdu wynosi: 1380 zł brutto

III. Przedmiot sprzedaży:

1) rodzaj pojazdu: - samochód specjalny

2) przeznaczenie: - pożarniczy

3) marka, typ pojazdu: - Żuk

4) numer rejestracyjny: RJA 46 UK

5) właściciel pojazdu: Gmina Pruchnik

6) rok produkcji: 1985

7) data ważności badania technicznego: 30.04.2016

8) pojemność silnika: 2120,00 cm3

9) data pierwszej rejestracji: 04.06.1985

10) okres ubezpieczenia: 31.12.2017

11) Nr identyfikacyjny pojazdu: 424151

12) liczba miejsc siedzących - 6

Cena oszacowania pojazdu wynosi: 1450 zł brutto

Cena oszacowania jest jednocześnie ceną wywoławczą.

Oferty niższe niż cena oszacowania podlegają odrzuceniu.

Oferent wybrany w drodze przetargu zobowiązany jest do uiszczenia pełnej zaoferowanej kwoty za pojazd w dniu 28.12.2017 r., po czym otrzyma on fakturę zakupu wraz z dokumentami pojazdu.

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy w Banku PEKAO SA nr 48 1240 2571 1111 0010 4450 7605.

Brak wpłaty w powyższym terminie traktowany będzie jako brak zainteresowania pojazdem.

Ofert w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku do godz. 9.00 dnia 28 grudnia 2017 r.

Wystawiony pojazd podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wadium:

Organizator nie wymaga wpłaty wadium.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Samochody będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w Bazie Warsztatowej Urzędu przy ul. ks. Bronisława Markiewicza 27 w Pruchniku w dniu od 27.12.2017 r. w godzinach od 7:00 do 14:00. W przypadku chęci dokładnego obejrzenia pojazdu należy uprzednio skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Urzędu Miejskiego P. Ryszardem Duziak, tel. 16 623 61 35 lub 16 623 61 14.

Burmistrz Pruchnika

Wacław Szkoła

 

  Wejscia: 1470