strona domowa
strona domowa
Rekrutacja do przedszkola, oddziałów i punktów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Pruchnik na rok szkolny 2018/2019
środa, 31 stycznia 2018 13:22

Uprzejmie informujemy, że  z dniem 12 lutego 2018 roku, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów i punktów  przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pruchnik.

 

Wypełniając ustawowy obowiązek, zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust.3 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) oraz zgodnie Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Pruchnika z dnia 29 stycznia 2018 r., podajemy  terminy oraz zasady i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

Dokumenty do pobrania:

 

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pruchniku:

Zasady i terminy rekrutacji do Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pruchniku, oddziałów i punktów przedszkolnych -

 

 

 

1. Wniosek o przyjęcie

2. Deklaracja o kontynuowaniu przedszkola 2018

3. Oświadczenie o wielodzietności

4. Oświadczenie 2

Rekrutacja do oddziałów i punktów przedszkolnych:

1. Wniosek o przyjęcie

2. Deklaracja o kontynuowaniu przedszkola 2018

3. Oświadczenie o wielodzietności

4. Oświadczenie 2

Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych:

Zasady i terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Pruchnik na rok szkolny 2018/2019 -

 

 

1. Wniosek dla dzieci spoza obwodu

2. Zgłoszenie do klasy pierwszej

3. Oświadczenie praca

4. Oświadczenie krewny

5. Oświadczenie o zamieszkaniu dziecka

 

 

 

 

  Wejscia: 2418