strona domowa
strona domowa
Kolejny nabór wniosków o powierzenie grantu w LGD
poniedziałek, 19 marca 2018 10:10

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” informuje o ogłoszeniu naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zakres tematyczny projektu grantowego:

Promocja obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych.

Ogłoszenie o naborze znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-2-2018-g-z-dnia-19.03.2018-r.,947.html

 

  Wejscia: 1409