strona domowa
strona domowa
Odbiór rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Pruchniku
środa, 18 sierpnia 2010 12:07

 

Biologiczno - mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków w Pruchniku została oddana do użytku pod koniec 1998 roku. Do czasu rozbudowy pracowała przy średniej wydajności 315 m3/dobę. W chwili obecnej przyjmuje ścieki od 471 dostawców z miejscowości Pruchnik i 64 z miejscowości Pruchnik Górny, łącznie 535 dostawców. Po rozbudowie średnia wydajność została zwiększona o 100% do 630 m3/dobę. Zwiększenie przepustowości do takiej wydajności pozwala na podłączenie pozostałych dostawców z miejscowości Pruchnik , Pruchnik Górny oraz dostawców z miejscowości Kramarzówka i Helusz. Po rozbudowie sieci kanalizacyjnej i podłączeniu wymienionych miejscowości połowa Gminy Pruchnik będzie skanalizowana.

Oczyszczalnia Ścieków w Pruchniku pracuje w technologii norweskiej - BIOVAC. Cechą szczególną tej technologii jest możliwość prawidłowego działania systemu w stanach nadzwyczajnych i zwiększenie wydajności o około 30% w tzw. "procesie przyśpieszonym" Rozbudowana oczyszczalnia została również zmodernizowana.

Modernizacja polegała na: wyposażeniu w nową stację zlewczą do odbioru ścieków dowożonych (wskaźnik zanieczyszczeń w ściekach dowożonych ze zbiorników bezodpływowych może być 100 razy większy od ścieków dopływających na bieżąco. Konieczne jest stopniowe dozowanie ścieków dowożonych aby nie zakłócać procesu biologicznego), zastosowano urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków, sito zintegrowane z piaskownikiem - do odbioru skratek, zastosowano prasę taśmową do odwadniania osadów w miejsce kraty workowej i urządzenia DRAIMAD do workowania osadu (Przed modernizacją osad był zbierany do worków, obecnie zbierany jest do kontenera a jego odwodnienie jest lepsze) zamontowana została krata koszowa uniemożliwiająca przedostawanie się większych odpadów do pompowni ścieków i uszkadzanie pompy.

Wykonane zmiany i modernizacje przyczynią się do lepszego funkcjonowania oczyszczalni. Oczywiście żadne modernizacje nie zastąpią zdrowego rozsądku, ponieważ wrzucanie do studzienek popiołu węglowego, padłych zwierząt, opakowań foliowych bądź plastikowych oraz innych stałych części a także wlewanie olejów lub innych substancji chemicznych dalej powodować będzie awarie za które zapłacimy wszyscy.

Rozbudowa Oczyszczalni rozpoczęła się 10.08.2009 roku. Planowane zakończenie budowy 28.12.2010 roku. Faktyczne zakończenie robót - 14.05.2010 roku. Koszt inwestycji: 3 539 242,51 zł netto. Środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego: 2 371 525 zł Środki własne: 1 167 716,51 zł Wykonawca: Inżyniera Rzeszów Projekt Budowlany: GEOKARD - International Rzeszów Sp. z o.o. Technologia: BIONOR Kielce Sp. z o.o.

 


 


 

 

  Wejscia: 2849