strona domowa
strona domowa
Uroczyste oddanie rozbudowanego budynku OSP Nr 3 w Pruchniku.
środa, 18 sierpnia 2010 12:08

 

W dniu 12 czerwca 2010 r. w miejscowości Pruchnik Górny odbyła się uroczystość związana z poświęceniem i oddaniem do użytku rozbudowanego budynku Domu Strażaka w Pruchniku Nr 3.

Uroczystość została poprzedzona Mszą Św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Kazimierz Trelka, który też ufundował strażakom z miejscowej OSP figurkę Św. Floriana.

Były strażackie odznaczenia, występ kapeli Wujcia Zdzisia z Sośnicy, Koncert Strażackiej Orkiestry Dętej z Pruchnika oraz zabawa taneczna na wolnym powietrzu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele parlamentu: Posłowie na Sejm z naszej jarosławskiej ziemi p. Andrzej Ćwierz, p. Mieczysław Kasprzak i p. Tomasz Kulesza, Posła Mieczysława Golbę reprezentował Dyrektor Biura p. Mariusz Trojak, p. Kazimierz Ziobro- V-ce Marszałek Województwa Podkarpackiego, Przedstawiciele Samorządu Powiatowego w Jarosławiu na czele z Przewodniczącym Rady Powiatu Stanisławem Kłopotem oraz V-ce Starostą Jackiem Stańdą. Dowódca JRG z Jarosławia st. kpt. Zygmunt Jasiłek. Samorząd Gminy Pruchnik reprezentował p. Jerzy Bar Przewodniczący Rady Gminy Pruchnik wraz z radnymi oraz Wójt Stanisław Górski, p. Sekretarz Robert Grządziel i p. Skarbnik Renata Mikłasz. Uroczystość swoją obecnością zaszczycił p. asp. Szt. Wojciech Mikłasz Kierownik Komisariatu Policji w Pruchniku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe oraz przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Pruchnik na czele z Komendantem Gminnym dh Zdzisławem Szkołą.

Rozbudowę budynku Domu Strażaka w Pruchniku Nr 3 rozpoczęto 12 czerwca 2008 r. Całkowity koszt inwestycji zamknął się kwotą 1 177 066 zł. Projekt rozbudowy wykonał p. mgr inż. arch Henryk Sobolewski, kierownikiem budowy był p. Aleksander Szczepanik, inspektorem nadzoru p. Józef Szkoła. Prace wykonywane były przez bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu. Strażacy z OSP Pruchnik 3 na tym obiekcie przepracowali społecznie 2 tyś godzin, wiele pracy i serca włożył p. sołtys Bronisław Kubas i gospodarz Andrzej Szkoła i wielu mieszkańców Pruchnika Górnego.

Wspomnieć należy i o tym, że od czasu budowy starszej części budynku Domu Strażaka w Pruchniku Nr 3 minęło 35 lat. Dlatego nigdy nie wolno nam zapomnieć o jej inicjatorach śp. Płk Andrzeju Bazanowskim, śp. Stanisławie Tuleji oraz wielu oddanych strażakach z miejscowej OSP, których Pan powołał już na wieczną wartę.

 


 


  Wejscia: 4134