strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Ewidencja ludności i dowody osobiste

UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU WYBORCÓW

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Miejski w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Monika Kołodziej
  parter pok. 10,
  tel. 16 623-61-40

Sposób załatwienia sprawy

 • Udostępnienie danych z rejestru wyborców na podstawie złożonego wniosku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek strony o udostępnienie danych z rejestru wyborców.

Opłata

 • Nie pobiera się opłaty skarbowej od wniosku.

Termin załatwienia sprawy

 • Niezwłocznie. - w dniu zgłoszenia się do Urzędu.

Tryb odwoławczy

 • Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Podstawa prawna

 • art. 18 § 12  i art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z poźn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim UE danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2011 r. Nr 158 poz. 941),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015 r. poz. 5),

Uwagi

 • brak.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3259