strona domowa
strona domowa
W Pruchniku powstaje ogród botaniczny!
czwartek, 21 stycznia 2021 10:21

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Pruchnickiej w 2021 r. realizuje projekt pod nazwą „Budowa ogrodu botanicznego w miejscowości Pruchnik”.

Stowarzyszenie na wykonanie ogrodu botanicznego otrzyma dofinansowanie ze środków unijnych tj. Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

W grudniu 2020 r. przedstawiciele Stowarzyszenia i Zarządu Województwa Podkarpackiego podpisali umowę o przyznanie pomocy na budowę ogrodu botanicznego w kwocie wnioskowej wynoszącej 186 999,00 zł (co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania).


  Wejscia: 781