strona domowa
strona domowa
Chcesz mieć wpływ na co pójdą dotacje w LGD? przyjdź na spotkanie i zgłoś swój pomysł!!!

W związku z rozpoczęciem przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, zwracamy się do Państwa z prośbą o jak najszerszy udział w pracach nad strategią.

Chcesz mieć wpływ na co  rozdysponowane jest dofinansowanie w LGD? przyjdź na spotkanie i zgłoś swój pomysł!!!
Na warsztaty zapraszamy wszystkich chętnych, w tym:  osoby fizyczne, przedsiębiorców, sołtysów, członków KGW, OSP, klubów sportowych, osoby aktywnie działające na rzecz miejscowości i całych Gmin.

Znajdź termin i miejsce spotkania dogodne dla Ciebie. Najbliższe warsztaty odbędą się 13.06.2022 r. o godzinie 12 w Gminie Pawłosiów w sali Centrum Aktywności.

W Gminie Pruchnik spotkanie odbędzie się w CKSiT dnia 14.06.2022 r. o godzinie 12:00.

Serdecznie zapraszamy!!!


Harmonogram warsztatów do pobrania tutaj.


 

  Wejscia: 379