strona domowa
strona domowa
Rozbudowa ulicy Jasnej w Pruchniku – etap I
środa, 14 września 2022 07:08

Rozpoczyna się gruntowna przebudowa kolejnej drogi gminnej – ul. Jasnej w Pruchniku. W piątek 9 września br. został przekazany plac budowy i wykonawca jeszcze w tym roku przystąpi do prac. Wykonawcą zadania jest firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa.

Zamówienie obejmuje odcinek drogi od km 0+002,50 do km 0+900,00 w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, nawierzchnia asfaltowa, chodniki, umocnienie skarp rowów i ścieków, oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Jest to pierwszy etap prac.

Wartość umowna zadania to 5 481 630,98 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – nabór drugi wyniesie 5 000 000,00 zł. Planowany termin zakończenia prac: do 7 czerwca 2023 roku.

Nie jest to jedyna inwestycja drogowa realizowana czy współfinansowana przez Gminę Pruchnik w tym roku, ponieważ zakończone zostały i są w trakcie realizacji następujące zadania:

  1. Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 881 wraz z budową chodnika w m. Rozbórz Długi. Łączna wartość projektu to 34 485 885,19 zł z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 to 29 292 480,42 zł. Ogólna wartość budowy chodnika łącznie z dokumentacją to koszt ok. 1,5 mln zł, z czego Gmina Pruchnik na podstawie zawartej umowy przekazała kwotę 635 601,08 zł, co stanowi ok. 40 % wartości jego budowy. Pozostałe środki dołożyło województwo.

  2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka – Helusz w km 0+000 - 8+658. Jest to inwestycja realizowana przez Powiat Jarosławski. Łączna wartość przetargu to kwota 14 741 815,02 zł, w tym dofinansowanie z rządowego programu - Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 9 582 179 zł, pozostałą kwotę stanowi po połowie wkład własny powiatu oraz Gminy Pruchnik. Do remontu swój wkład dołożyły także Lasy Państwowe w ramach Funduszu  Leśnego w kwocie 1 719 900,00 zł.

  3. Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 111686R (ul. Przemyskiej) od km 0+000,00 do km 0+327,50 oraz nr 111658R (ul. Wiejskiej) od km 0+000 do km 1+073,90 wraz  remontem mostu w km 0+128,00 na rzece Mleczka Wschodnia w m. Pruchnik” - łączna wartość inwestycji - 2 782 246,68 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla rocznego zadania gminnego w wysokości 1 574 534,00 zł.

  4. Remont części ul. Korzenie etap I – wartość zadania 465 742,56 zł, dofinansowanie ze środków Lasów Państwowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Pruchnik a Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Kańczuga w wysokości 200 000,00 zł.

  5. Remont drogi do cmentarza w Pruchniku etap I – wartość 301 970,69 zł współfinansowana ze środków firmy Niwex Trade s.c. w wysokości 100 000,00 zł. Podpisanie umowy z Wykonawcą robót i przekazanie placu budowy zaplanowano w terminie 19-21.09.2022 r.

  6. Remont drogi gminnej w Rzeplinie – wartość 144 386,74 zł.

  7. Utwardzenie dróg poscaleniowych w Rozborzu Długim i Świebodnej 150 627,03 zł, w tym dofinansowanie ze środków samorządu Województwa Podkarpackiego 125 000 zł.

 

Gmina Pruchnik udzieliła także wsparcia finansowego:

  • dla Województwa Podkarpackiego na remont (odnowę) drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica w m. Pruchnik na odcinku od cmentarza przez miasto w wysokości 130 000 zł. Całkowita wartość zadania po przeprowadzonym postępowaniu ma wynieść 738 342,40 zł.
  • dla powiatu jarosławskiego na wykonanie dokumentacji na remont dwóch dróg powiatowych Nr 1629R Widaczów – Świebodna – Pruchnik w kwocie 75 000 zł oraz nr 1633R Rączyna – Roźwienica w kwocie 40 000 zł.

Informacja o pozostałych tegorocznych inwestycjach wkrótce.

 

 

 

  Wejscia: 645