strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 14.10.2022 r.
środa, 12 października 2022 14:40

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXXVI nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku, zwołaną na wniosek Burmistrza Pruchnika.
Sesja odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XXXVI nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  1)    w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Pruchnik placówkach wychowania przedszkolnego (projekt 1).
  2)    w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2022 rok (projekt 2).
  3)    w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w roku budżetowym 2022 (projekt 3) w tym dyskusja i głosowanie.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie sesji.

 

 

Transmisja z obrad:

 


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik 

  Wejscia: 548