strona domowa
strona domowa
Podziękowanie za wieloletnią pracę i powierzenie obowiązków na nową kadencję
wtorek, 29 sierpnia 2023 12:50

Podczas XLV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku w dniu 29.08.2023 r. odbyło się podziękowanie za wieloletnią pracę Pani Bożenie Szkoła – Dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Pruchniku – pełniącą tę funkcję od 2007 r. Słowa uznania i podziękowania za pracę w zakresie oświaty, ale także kultury złożył Pan Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika, wręczając przyznaną na tą okoliczność nagrodę oraz kwiaty.

Słowa podziękowania w imieniu Rady Miejskiej złożył również Pan Wiesław Jamrozik – Przewodniczący Rady.

Pani Dyrektor podziękowała za miłe słowa ze strony Pana burmistrza oraz podziękowała wszystkim osobom, z którymi współpracowała w tym okresie 16 lat, kadrze nauczycielskiej, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom, a także władzom samorządowym zarówno pracownikom Urzędu Miejskiego jak i radnym poszczególnych kadencji.

Podczas sesji Pan Burmistrz wręczył także Zarządzenia w sprawie wyboru dyrektorów na nowe kadencje. Dyrektorem Przedszkola Samorządowego w Pruchniku wybrana została Pani Krystyna Figiel, a dyrektorem Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim dotychczasowa Pani Dyrektor Barbara Mroczka.

W sesji uczestniczył także Pan Wacław Szkoła – Naczelnik Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Jarosławiu, który przedstawił propozycję utworzenia związku powiatowo-gminnego, którego celem będzie głównie pozyskiwanie środków na utrzymanie nierentownych kursów autobusowych na terenie powiatu.

Podczas sesji radni podjęli 5 uchwał, decydując m.in. o przeznaczeniu ogromnych środków na inwestycje, głównie remonty dróg.

Szczegółowa relacja z tego wydarzenia dostępna w nagraniu z sesji pod adresem – https://transmisjaobrad.info/videos/12699/xlv-sesja-zwyczajna

  

  Wejscia: 984