strona domowa
strona domowa
„Kazimierz” poświęcony – strażackie święto w Świebodnej
poniedziałek, 25 września 2023 11:57

W niedzielę 24 września br. w Świebodnej odbył się piknik strażacki z okazji poświęcenia i przekazania do użytkowania samochodu pożarniczego STAR 266M po przeprowadzonej modernizacji.

W uroczystości wzięli udział m.in. Tadeusz Chrzan - Poseł na Sejm RP, nadbrygadier Marek Kubiak - Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, st. bryg. Andrzej Marczenia i st. bryg. Janusz Jabłoński – Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Stanisław Kłopot – Starosta Jarosławski, st. bryg. Krzysztof Kowal – Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu wraz z Zastępcą mł. bryg. Pawłem Szkołą, reprezentujący Senatora RP Mieczysława Golbę dyrektor biura Marcin Malinowski, Stanisław Górski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarosławiu, Wacław Szkoła – Burmistrza Pruchnika wraz z przedstawicielami Urzędu, Wiesław Jamrozik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku wraz z radnymi, Strażacka Orkiestra Dęta OSP Pruchnik, poczty sztandarowe i delegacje Jednostek OSP z terenu Gminy Pruchnik, przedstawiciele instytucji działających na terenie miejscowości Świebodna i Gminy Pruchnik oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczął koncert Kapeli „Ta Joj” z Przemyśla. Następnie odbył się uroczysty apel strażacki, podczas którego kulminacyjnym punktem było poświęcenie i przekazanie do użytkowania zmodernizowanego samochodu STAR 266M.

Łączny koszt modernizacji samochodu, która przeprowadziła firma STAR SAN DUO ze Starachowic to 365 000 zł, na co Jednostka otrzymała dotacje z KG PSP – 200 000 zł i z Gminy Pruchnik 165 000 zł.

Samochód został gruntownie przebudowany i zmodernizowany. Najważniejsze wykonane prace to -  montaż podzespołów MAN, w tym - silnika o mocy 220 KM, układu chłodzenia, sprzęgła, skrzyni biegów, układu kierowniczego, instalacji elektrycznej, kabiny 6-osobowej, remont skrzyni rozdzielczej, wałów i mostów napędowych, wyciągarki, remont i modernizacja układu hamulcowego, instalacji pneumatycznej do wersji STAR MAN, układu wydechowego, oczyszczenie i pomalowanie ramy podwozia, kół jezdnych, itd.

Ponadto samochód został doposażony, dzięki dotacji jaką Gmina Pruchnik pozyskała z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu "Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości – nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Świebodnej". Łączny koszt doposażenia to ponad 50 000 zł, z czego dotacja wyniosła 49 450,00 zł - 99%.  W ramach doposażenia zakupiono
i zamontowano w pojeździe m.in.: układ zraszaczy, pneumatyczny maszt oświetleniowy, uchwyty mocowania drabiny, oświetlenie robocze zewnętrzne LED, paletę wysuwaną, sygnał ostrzegawczy pneumatyczny, roletę tylnego przedziału, zderzak rurowy.

W trakcie uroczystego apelu, przeprowadzonego zgodnie z ceremoniałem strażackim, Stanisław Stanik - Prezes OSP w Świebodnej przedstawił historię Jednostki rozpoczętą jeszcze w 1925 r. oraz historię przeprowadzonego remontu, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania środków i przeprowadzenia remontu, w szczególności posłowi Tadeuszowi Chrzan, który wspierał Jednostkę w pozyskaniu środków z KG PSP, Komendantowi Głównemu PSP wraz z komendantami wojewódzkimi i powiatowymi za udzieloną dotację i pomoc, Wacławowi Szkole Burmistrzowi Pruchnika i Wiesławowi Jamrozikowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruchniku za udzielone wsparcie i przyznaną dotację, senatorowi Mieczysławowi Golbie i Wicestaroście Mariuszowi Trojakowi za pomoc w pozyskaniu środków  z Funduszu Sprawiedliwości i wszystkim, którzy mieli swój wkład w to zadanie.

Odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi oraz poświęcenie, którego dokonał Ks. Jerzy Jakubiec – proboszcz parafii w Jodłówce. Samochód, pomimo sędziwego wieku – ponad 40 lat zapisane w dowodzie rejestracyjnym, zyskał jak to powiedział Prezes Stanisław Stanik – „drugą młodość”. Otrzymał także imię „Kazimierz” nadane przez rodziców chrzestnych Bożenę Majchrowicz – Prezes Stowarzyszenia „Tradycja i Rozwój” ze Świebodnej oraz Wacława Szkołę Burmistrza Pruchnika, na cześć śp. Kazimierza Barszczaka – wieloletniego kierowcy tutejszej Jednostki, który w 2019 r. odszedł na wieczną służbę w wieku 64 lat. Wartym podkreślenia jest fakt, iż obecnie syn. śp. Kazimierza, Szymon, pełni funkcję kierowcy w tej Jednostce.

Uroczystość ta była okazją do wręczenia odznaczeń dla zasłużonych strażaków. Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa zostali odznaczeni następujący druhowie  - złotym Ryszard Beszter i Jan Zięba, srebrnym - Stanisław Stanik i Jerzy Dragan, brązowym - Piotr Dragan i Marek Fudali. Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali  Druh Krystian Stanik i Druh Janusz Sołtysiak.

W trakcie wystąpień okolicznościowych Burmistrz Wacław Szkoła podziękował za udzielone dotacje oraz pogratulował Jednostce wytrwałości i zaangażowania, dzięki czemu samochód pożarniczy został wyremontowany.

Głos zabrali również Poseł Tadeusz Chrzan, nadbrygadier Marek Kubiak, st. bryg. Janusz Jabłoński,  Marcin Malinowski, Stanisław Górski, gratulując wyremontowanego pojazdu i dziękując strażakom za służbę na rzecz mieszkańców.

Po wystąpieniach okolicznościowych i podziękowaniach odbył się jeszcze koncert Orkiestry Dętej OSP Pruchnik i poczęstunek.

  Wejscia: 743