strona domowa
strona domowa
Możliwość uzyskania dofinansowania na zakup odnawialnych źródeł energii
środa, 17 stycznia 2024 07:47

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości uczestnictwa w projekcie parasolowym realizowanym przez Gminę Pruchnik w ramach programu Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część B (wsparcie inwestycyjne społeczności energetycznych) Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne (nr naboru KPOD.03.12-IP.05-002/23).

W ramach powyższego naboru możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie 90% kwoty netto inwestycji, co oznacza, że VAT jest kosztem niekwalifikowalnym.
Projekt skierowany jest do osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

Dofinansowanie można uzyskać na:

a) zakup i montaż instalacji magazynu energii do gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej z istniejącej instalacji fotowoltaicznej,

b) zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do produkcji oraz gromadzenia nadwyżki energii elektrycznej,

c) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CO i CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,

d) zakup i montaż instalacji pompy ciepła CWU do produkcji energii cieplnej na potrzeby ciepłej wody użytkowej.

Więcej informacji w procedurze zapisu mieszkańców (do pobrania poniżej) oraz w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

 

Do pobrania:

1. Procedura zapisu mieszkańców

2. Projekt umowy użyczenia

3. Ankieta informacyjna - deklaracja udziału  


 


  Wejscia: 2882