strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 22.01.2024 r.
czwartek, 18 stycznia 2024 08:29

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 14 i § 23 ust. 2 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XLIX Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku.

Planowany porządek obrad XLIX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XLVIII sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pruchnik (projekt 1),
  2) w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Pruchnika (projekt 2),
  3) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rozborzu Okrągłym na realizację zadania pn.: „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku kościoła w Rozborzu Okrągłym – etap I” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt 3),
  4) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Rozborzu Okrągłym na realizację zadania pn.: „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku kościoła w Rozborzu Okrągłym – etap II” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt 4),
  5) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pruchniku na realizację zadania pn.: „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku XIV – wiecznego kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Pruchniku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt 5),
  6) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pruchniku na realizację zadania pn.: „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich przy budynku kościoła w Pruchniku” w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (projekt 6),
  7) w sprawie w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt 7),8)    w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik (projekt 8).
 8. Podsumowanie roku 2023.
 9. Zgłaszanie interpelacji przez radnych i ich kluby.
 10. Wolne wnioski, zapytania i informacje.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 12. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad: 

  Wejscia: 914