strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Rozborzu Długim do Parcelacji (nr dz. 887, 865)

 

Całkowita
wartość
zadania

113 652,00 PLN

Źródło
dofinansowania

Ze środków własnych gminy Pruchnik

Termin
realizacji
zadania*

16.08.2011-30.09.2011

Wykonawca

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57A, 37-560 Pruchnik (przetarg nr IR 271/14/2011)**

* termin realizacji zadania obejmuje okres od złożenia wniosku o dofinansowanie zadania do faktycznego jego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi

Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 30-09-2011 roku. Zakres robót obejmował min. **:

  1. Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 2310m2
  2. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia, grubość po zagęszczeniu 10 cm - 2310m2
  Wejscia: 6336