strona domowa
strona domowa
Ćwiczenia jednostek OSP z terenu Gminy Pruchnik

 

W sobotę 24 marca br. w Pruchniku na ul. Przemyskiej, przy Remizie OSP Pruchnik Nr II odbyły się, zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku, ćwiczenia jednostek OSP z terenu gminy Pruchnik przy współudziale Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz służb i instytucji, niezbędnych do prowadzenia działań ratowniczych w kontekście przygotowań Gminy Pruchnik do wzmożonego ruchu drogowego podczas Euro 2012.

 

W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Pruchnik, a także zastęp z JRG PSP w Jarosławiu, personel NZOZ „Panaceum” w Pruchniku, zespół pogotowia ratunkowego COM w Jarosławiu, grupa ratowników medycznych przy PCK w Jarosławiu, skład osobowy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z Burmistrzem Pruchnika – Panem Wacławem Szkołą na czele oraz funkcjonariusze Posterunku Policji w Pruchniku.

Temat ćwiczeń brzmiał: „wypadek drogowy połączony z wyciekiem substancji ropopochodnej do rzeki Mleczka”.

Teren akcji został podzielony na odcinki bojowe, które obejmowały:

  • udzielanie pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych oraz wykonanie dostępu do poszkodowanych przy użyciu sprzętu hydraulicznego, następnie ewakuacja z rozbitych aut, segregacja poszkodowanych i opieka nad rannymi do czasu przybycia służby zdrowia;
  • wykonanie doraźnej maty sorpcyjnej w celu ograniczenia spływu oleju napędowego w dół rzeki;
  • poszukiwanie mężczyzny (uczestnika wypadku), który pod wpływem emocji oddalił się z miejsca zdarzenia.

Po ćwiczeniach terenowych, każdy strażak ochotnik mógł na specjalnych fantomach, pod okiem ratowników medycznych, prowadzić resuscytację krążeniowo- oddechową.

Celem przeprowadzenia w/w ćwiczeń było:

  • sprawdzenie stanu technicznego sprzętu i urządzeń niezbędnych do użycia podczas działań ratowniczych oraz usuwania skutków wypadków drogowych.
  • podniesienie poziomu wyszkolenia i przygotowania strażaków OSP do działań ratowniczych z wykorzystaniem posiadanego sprzętu specjalistycznego.
  • doskonalenie współdziałania między służbami ratowniczymi w czasie zdarzenia z poszkodowanymi.
  • doskonalenie umiejętności w pozyskiwaniu i przekazywaniu informacji po zaistnieniu zdarzenia, przetwarzaniu i analizowaniu danych dla celów szybkiego prognozowania rozwoju zdarzeń i wypracowywania propozycji do decyzji w systemie zarządzania kryzysowego.

Działaniami ratowniczymi podczas ćwiczeń, do czasu przybycia zastępu JRG PSP w Jarosławiu, kierował Komendant Gminny Związku OSP RP w Pruchniku – dh Andrzej Pilch, poczynania strażaków ochotników obserwował Dowódca JRG PSP w Jarosławiu st. kpt. Zygmunt Jasiłek, który dokonał podsumowania i oceny ćwiczeń.

 

  Wejscia: 7059