strona domowa
strona domowa
Wyniki Gminnych Zawodów Strażackich o Puchar Burmistrza Pruchnika

 

W dniu 24 czerwca 2012 roku na stadionie sportowym w Pruchniku odbyły się gminne zawody strażackie o Puchar Burmistrza Pruchnika zorganizowane przez Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku.

Prezes Zarządu Oddziału, dh Marek Potyrała, dokonał otwarcia zawodów, powitał zaproszonych gości, wśród których byli m.in. Burmistrz Pruchnika Pan Wacław Szkoła, Radny Rady Powiatu Jarosławskiego Pan Marian Romanik, Zastępca Burmistrza Pruchnika Pan Stanisław Kłopot, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jarosławiu dh Stanisław Górski, były komendant gminny ZOSP RP w Pruchniku dh Zdzisław Szkoła, przedstawiciele Rady Miejskiej, członkowie Zarządu Oddziału gminnego oraz licznie zgromadzeni  mieszkańcy gminy Pruchnik.

Następnie głos zabrał Burmistrz Pruchnika, Pan Wacław Szkoła, który powitał wszystkich przybyłych, podziękował Zarządowi Gminnemu za organizację zawodów oraz strażakom za zaangażowanie w ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo na terenie gminy Pruchnik.

W zawodach wzięło udział 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pruchnik, wśród których oprócz drużyn podstawowych grupy „A”, udział wzięły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – MDP: OSP Pruchnik II – dziewczęta, MDP OSP Pruchnik III – chłopcy, MDP OSP Świebodna – chłopcy, oraz drużyna „OLD BOY–ów” z Kramarzówki.

Zawody zostały przeprowadzone wg wewnętrznego regulaminu Zarządu Oddziału Gminnego, który dopuszczał dowolny sposób rozwinięcia bojowego i składały się z dwóch części, tzn. musztry i „bojówki”. Ćwiczenie bojowe każda drużyna wykonywała dwukrotnie, a do wyniku końcowego zaliczany był najlepszy czas uzyskany przez drużynę.

WYNIKI KOŃCOWE PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTEPUJĄCO:

  1. OSP Rozbórz Długi  –  35,74 s
  2. OSP Hawłowice  –  35,79 s
  3. OSP Pruchnik Nr III  –  38,15 s
  4. OSP Pruchnik Nr II  –  40,20 s
  5. OSP Świebodna  –  40,46 s
  6. OSP Kramarzówka  –  42,53 s
  7. OSP Jodłówka  –  44,24 s
  8. OSP Jodłówka-Parcelacja  –  58,98 s

Drużyny startujące poza konkurencją wykonały ćwiczenie w następującym czasie:

MDP OSP Pruchnik Nr II – dziewczęta  –  73,50 s
MDP OSP Pruchnik Nr III – chłopcy  –  54,15 s
MDP OSP Świebodna – chłopcy  –  68,85 s
OSP Kramarzówka „OLD BOY”  –  54,89 s.

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone pucharami oraz statuetkami ufundowanymi przez Burmistrza Pruchnika, a wszystkie startujące drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie zawodów głos zabrał Zastępca Burmistrza Pruchnika Pan Stanisław Kłopot, który słowami „Chwała zwycięzcom, szacunek i uznanie pokonanym” pogratulował zwycięzcom i podziękował strażakom za udział i zaangażowanie w zawody oraz bezinteresowną i niebezpieczną pracę, jaką wkładają  na rzecz lokalnych społeczności. Podkreślił również wyrównany wysoki poziom startujących drużyn oraz podziękował Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pruchniku za zorganizowanie i sprawne przeprowadzenie zawodów.

O godz. 1700 Komendant Gminny ZOSP RP w Pruchniku, dh Andrzej Pilch, złożył meldunek Zastępcy Burmistrza Pruchnika, kończąc tym samym przeprowadzone zawody.

  Wejscia: 8405