strona domowa
strona domowa
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2011 roku zadania publicznego - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
piątek, 25 lutego 2011 20:27

 

Burmistrz Pruchnika
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2011 roku zadania publicznego

PODMIOT UPRAWNIONY

  • Organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

ZADANIA ORAZ WYSOKOŚĆ PRZYZNANYCH ŚRODKÓW:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: wydawanie publikacji, wydawnictw niekomercyjnych, stron internetowych promujących gminę, jej walory, tradycje i wydarzenia na kwotę 10.000 zł. (w roku 2010 zadanie nie było realizowane)

 


 

  Wejscia: 1973