strona domowa
strona domowa
Remont drogi gminnej w Świebodnej do P. M. Bielki

 

 

 

 

 

Całkowita wartość zadania

55 264,52 PLN

Źródło
finansowania

środki własne Gminy

Termin
realizacji
zadania *

08.08.2012 - 31.12.2012

Wykonawca**

Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Przemyślu Sp. z o.o., 37-700 Przemyśl, Ul. Sielecka 2 (przetarg nr IZ 271/23/2012)

* termin realizacji zadania obejmuje okres od podpisania umowy z Wykonawcą  zadania do jego finansowego zakończenia
** więcej informacji, szczegółów technicznych można pobrać ze strony internetowej www.pruchnik.bip.info.pl z zakładki zamówienia publiczne/przetargi/2012/SIWZ

  Wejscia: 3172