strona domowa
strona domowa

Rzeplin

 

Opis:

 

Rzeplin położony jest na wysokości ok. 250 - 275 m. n.p.m. nad potokiem Rzeplin, dopływem Jodłówki. Z osadnictwem na obszarze Rzeplina spotykamy się już w okresie prehistorycznym, w epoce wpływów rzymskich - w pierwszych wiekach naszej ery. Osada rozłożyła się na stromym wzgórzu nad potokiem Rzeplin, w miejscu z natury obronnym. Pierwsze informacje Ąródłowe o istniejącej dziś wsi Rzeplin pochodzą z XV w., Wieś ta wchodziła wtedy w skład rozległych dóbr rycerzy herbu Korczak - Pruchnickich i później Rozborskich - w 1435 roku zakupił wieś Jan z Rozborza. Po jego śmierci przeszedł Rzeplin na rzecz jego synów. Podobnie jak kilka okolicznych wsi w XV wieku Rzeplin doczekał się wsparcia akcji kolonizacyjnej mieszkańców osady poprzez założenie Woli na gruntach przylegających do obszarów leśnych, z prawem karczowania lasu i zagospodarowywaniem ziemi pod uprawę. Tak powstała Wola Rzeplińska, zwana niekiedy, acz mylnie Turaczynem. U schyłku XIX wieku Rzeplin liczył 66 domów, Wola Rzeplińska zaś 16 domów. Zamieszkiwało obie miejscowości ok. 480 mieszkańców.

 

Liczba mieszkańców: 397

 

  Wejscia: 9322