strona domowa
strona domowa


Wideorelacja z XIII Jarmarku Sztuki Ludowej „PRUCHNICKIE SOCHACZKI”. ... czytaj więcej

LGD zaprasza na cykl szkoleń na temat tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. ... czytaj więcej

Lokalna grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza do składania wniosków na stypendia pomostowe - "Dyplom z marzeń" ... czytaj więcej

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Kramarzówka. ... czytaj więcej

Celem scalenia jest tworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania w rolnictwie i leśnictwie poprzez poprawę ... czytaj więcej

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ PRUCHNIKA ZAWRACA SIĘ Z APELEM DO MIESZKAŃCÓW GMINY PRUCHNIK POBIERAJĄCYCH WODĘ Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ, O OGRANICZENIE POBORU WODY Z UWAGI NA DŁUGOTRWAŁĄ SUSZĘ. POZIOM WODY W STUDNIACH GŁĘBINOWYCH ULEGA CIĄGŁEMU OBNIŻANIU, A POBÓR WODY PRZEZ MIESZKAŃCÓW UTRZYMUJE SIĘ NA WYSOKIM POZIOMIE.
W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ NIE UŻYWAĆ WODY DO MYCIA SAMOCHODÓW, PODLEWANIA ROŚLIN ORAZ INNYCH CELÓW GDZIE JEST TO ZBĘDNE. JEŻELI POBÓR WODY NIE ZOSTANIE ZMNIEJSZONY ORAZ NIE BĘDZIE W DALSZYM CIĄGU OPADÓW DESZCZU MOŻE DOJŚĆ DO ZAMKNIĘCIA WODOCIĄGU.

BURMISTRZ PRUCHNIKA

Klub Tenisa Stołowego "Strażak Pruchnik" otrzymał grant w ramach II edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”
Klub Tenisa Stołowego "Strażak Pruchnik" z osiedla Pruchnik Górny otrzymał grant w ramach II edycji konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam” w wysokości 7 000 zł na realizację przedsięwzięcia Ping - pong sposobem na nudę na naszym osiedlu”. W ramach grantu planujemy zakup betonowego stołu tenisowego na zewnątrz przez co chcemy zachęcić mieszkańców naszego osiedla, naszych kolegów do gry w te...

wtorek, 1 września 2015

Czytaj całość
Wybory sołtysa w Rozborzu Długim
W związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pani Ewy Kiwackiej - Sołtysa sołectwa Rozbórz Długi informuję się o konieczności przeprowadzenia kolejnych wyborów. Wybory odbędą się w dniu 20 września 2015 r., natomiast zgłoszenia kandydatów na sołtysa przyjmowane będą do dnia 11 września 2015 ...

środa, 26 sierpnia 2015

Czytaj całość
XIII Jarmark Sztuki Ludowej „PRUCHNICKIE SOCHACZKI” w Pruchniku
News image
Talenty, umiejętności i efekty pracy rzemieślniczej oraz artystycznej można było podziwiać 23 sierpnia 2015 r. w trakcie Jarmarku Sztuki Ludowej „Pruchnickie Sochaczki”, który odbył się na Pruchnickim Rynku oraz Targowisku Stałym „Mój Rynek”. Imprezę licznie odwiedzili mieszkańcy i turyści z różnych stron Polski.
Jarmark Sztuki Ludowej to cenna inicjatywa, której celem jest zachowanie ginących dziedzin rzemiosła, między innymi  takich jak wi...

wtorek, 25 sierpnia 2015

Czytaj całość
Ruszył program stypendialny Fundacji Książąt Lubomirskich dla uzdolnionej młodzieży z województwa podkarpackiego
Ruszył program stypendialny Fundacji Książąt Lubomirskich dla uzdolnionej młodzieży z województwa podkarpackiego: Regulamin programu stypendialnego Regulamin programu grantowego Wniosek programu stypendialnego Wniosek programu ...

wtorek, 25 sierpnia 2015

Czytaj całość
Półkolonia w SP Nr 1 w Pruchniku
News image
Półkolonia w SP Nr 1 w Pruchniku "Niech żyją wakacje,
niech żyje pole, las...
i niebo, i słońce, i wolny swobodny czas"   Wakacje to czas, w którym dzieci chcą oderwać się od rzeczywistości, odpocząć od nauki, odrabiania lekcji; to czas długo oczekiwany, czas wycieczek i aktywnego wypoczynku. W dniach od 13 do 24 lipca 2015 r w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pruchniku zo...

sobota, 22 sierpnia 2015

Czytaj całość
INFORMACJA DLA RODZICÓW Dofinansowanie zakupu podręczników Program „Wyprawka szkolna” - rok szkolny 2015/2016
News image
uzasadnienie (w przypadku, gdy dochód w rodzinie przekracza 574 zł netto na jedną osobę), Burmistrz Pruchnika informuje mieszkańców gminy, o możliwości uzyskania pomocy finansowej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku –„Wyprawka szkolna”. W roku 2015 programem będą objęci uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016  do klasy III szkoły podstawowej,  do klasy III  ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV ...

piątek, 21 sierpnia 2015

Czytaj całość
Stypendia szkolne (socjalne) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pruchnik
News image
Formy stypendium szkolnego: całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów publicznych poza miejscem zamieszkania; pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników, stroju sportowego, tornistra it...

piątek, 21 sierpnia 2015

Czytaj całość
Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
News image
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 1300 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Pruchniku odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku. Zaplanowany porządek obrad przedstawia się na...

piątek, 21 sierpnia 2015

Czytaj całość
LGD zaprasza na cykl szkoleń na temat tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju
News image
W Gminie Pruchnik szkolenie na temat tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano w Centrum Kultury Sportu i Turystyki dnia 14 września 2015 roku (poniedziałek) o godzinie 16.00.
Zapraszamy wszystkich chętnych, w tym przedstawicieli organizacji po...

środa, 19 sierpnia 2015

Czytaj całość
Zawiadomienie o I posiedzeniu obwodowych komisji ds.. Referendum w Gminie Pruchnik
News image
Pruchnik, dnia 17-08-2015 roku Do wszystkich
członków Obwodowych Komisji ds. Referendum
z terenu gminy Pruchnik- powołanych Zarządzeniem nr 60/2015 Burmistrza Pruchnika z dnia 17 sierpnia 2015 roku
Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji ds. referendum odbędzie się w dniu 24 sierpnia (poniedziałek) 2015 roku o godz. 17.00 w Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, ul. Ks. B. Markiewicza 20 ....

poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Czytaj całość
Komunikat Burmistrza Pruchnika w sprawie publicznego losowania spośród zgłoszonych kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum
News image
Na podstawie art. 13 § 4 ustawy o referendum ogólnokrajowym z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 57, poz. 507), tj. z dnia 20 lutego 2015 roku Dz.U. z 2015 r. poz. 318) oraz w związku z art. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do s...

środa, 12 sierpnia 2015

Czytaj całość
UPAŁY, BURZE I NAWAŁNICE - PROCEDURY POSTĘPOWANIA
News image
Gorący i niebezpieczny czas Prognozowane zjawiska meteorologiczne w postaci upałów oraz burz z gradem niosą za sobą szereg niebezpieczeństw, na które trzeba zwrócić uwagę. Obowiązujące ostrzeżenie 3 stopnia o upałach na najbliższe dni oraz prognozy burz z gradem to zjawiska, które mogą mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, realizacji ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a ta...

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Czytaj całość
Komunikat GCZK w Pruchniku - UPAŁY, BURZE Z GRADEM
News image
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega przed wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych na terenie Województwa Podka...

poniedziałek, 10 sierpnia 2015

Czytaj całość
ODEBRANIE PROMESY NA UTWORZENIE DZIENNEGO DOMU "SENIOR-WIGOR"
News image
W dniu 5 sierpnia 2015 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło w spotkanie inaugurujące  I Edycję  Programu „ Senior – WIGOR” na lata 2014-2020. W tym dniu Pan Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika odebrał promesę z rąk Pani Premier Ewy Kopacz i Pana Ministra Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza. W tym roku powstanie 119 domów dla osób starszych w całej Po...

niedziela, 9 sierpnia 2015

Czytaj całość

 

» Archiwum

  Wejscia: 260538

listwa_gorna

Kamerka na Rynek

Budzet Gminy

Usuwanie Azbestu

Program zdrowa gmina