strona domowa
strona domowa


Apel do mieszkańców Gminy Pruchnik ... czytaj więcej

APEL O RACJONALNE I OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ... czytaj więcej

Gmina Pruchnik przekazała szkołom laptopy jako wsparcie do zdalnego kształcenia ... czytaj więcej

Już 6-sta na 6 wnioskowanych dróg w Gminie Pruchnik może otrzymać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych ... czytaj więcej

KORONAWIRUS SARS-CoV-2 - aktualne informacje ... czytaj więcej

KASA URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUCHNIKU

czynna od 21.04.2020 r. we wszystkie dni pracy Urzędu w godzinach:

8:00 do 13:00

z przerwą techniczną od godz. 10:00 do 10:30


Wszystkie osoby przychodzące do kasy zobowiązane są do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do kasy.

Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba.

KASA URUCHOMIONA ZOSTAŁA W PODPIWNICZENIU BUDYNKU – DOSTĘP PRZEZ BOCZNE WEJŚCIE DO URZĘDU

 


ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Szanowni Mieszkańcy, od dnia 01.02.2020 roku ulegają zmianie rachunki bankowe Urzędu Miejskiego w Pruchniku i jednostek jej podległych. Obsługę bankową realizuje Bank Spółdzielczy w Jarosławiu oddział w Pruchniku.

Wszystkie należności z tytułu podatków, czynsze z mienia komunalnego, opłaty skarbowej należy wpłacać na rachunek bankowy o nr 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024

Opłaty z tytułu odpadów komunalnych na rachunek bankowy o nr 08 9096 0004 2003 0018 0975 0028

Opłaty z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków na rachunek bankowy o nr 22 9096 0004 2003 0082 3090 0001

  

WAŻNA INFORMACJA

- NOWE ZASADY PRACY URZĘDU MIEJSKIEGO W PRUCHNIKU

Szanowni Państwo!


W związku z zagrożeniem spowodowanym przez rozprzestrzenianie się koronawirusa i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju zachęcamy Państwa do rozważnego korzystania z usług wszelkich instytucji poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny.

Powyższa informacja wynika z odpowiedzialności za zdrowie zarówno petentów jak i pracowników oraz konieczności podjęcia profilaktycznych działań ograniczających zagrożenie epidemiologiczne.

Znaczna rotacja ludzi, niejednokrotnie przyjezdnych z zagranicy sprawia, że możliwość zarażenia w miejscu dużych skupisk ludzi znacznie wzrasta. Wobec powyższego w celu zminimalizowania okoliczności rozprzestrzeniania się choroby wprowadza się ograniczenia w przyjmowaniu petentów.

Od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania petenci Urzędu  Miejskiego w Pruchniku oraz Ośrodka Pomocy Społecznej obsługiwani będą w ograniczonym zakresie.

W razie potrzeby załatwienia spraw pilnych i koniecznych prosi się o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Będziecie Państwo obsłużeni w wyznaczonych godzinach.

W sprawach mniej pilnych proszę o kierowanie wniosków za pomocą poczty elektronicznej, e-puap, poczty tradycyjnej lub telefonicznie:

 • Sekretariat: 16 623 61 14
 • Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 623 61 31
 • Podatki: 16 623 61 19
 • Woda i kanalizacja: 16 623 61 29
 • Odpady komunalne: 16 623 61 26
 • Oświata: 16 623 61 17
 • Planowanie przestrzenne: 16 623 61 23
 • Gospodarka nieruchomościami: 16 623 61 24
 • USC i ewidencja ludności: 16 623 61 20
 • W sprawie pogrzebu: 16 623 61 24

e-mail: sekretariat@gminapruchnik.pl

Płatności na rzecz urzędu można dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banku lub w terminie późniejszym w kasie Urzędu.

Numery rachunków bankowych do wpłat:

 • podatki, czynsze i opłata skarbowa: 19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
 • odpady komunalne: 08 9096 0004 2003 0018 0975 0028
 • woda i kanalizacja: 22 9096 0004 2003 0082 3090 0001

Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej
News image
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Po...

wtorek, 30 czerwca 2020

Czytaj całość
Zaproszenie na rajd rekreacyjny - zlot rowerowy im. gen. Marka Papały
News image
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w corocznym zlocie rowerowym im. gen. Marka Papały, który w bieżącym roku przyjął formę rajdu rekreacyjnego. Szczegóły poniżej.  
Do pobrania: Zgoda Rodzica      Regulamin Rajdu    Karta zgłoszenia   ...

wtorek, 23 czerwca 2020

Czytaj całość
Certyfikat „Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom” dla SP Nr 1 w Pruchniku
News image
Z przyjemnością informujemy, że w bieżącym roku szkolonym Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pruchniku otrzymała tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom” przyznawany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Wojewodę ...

wtorek, 23 czerwca 2020

Czytaj całość
Apel do mieszkańców Gminy Pruchnik
News image
W związku z zaistniałą sytuacją meteorologiczną i licznymi zniszczeniami w infrastrukturze w wyniku intensywnych opadów deszczu na terenie Gminy Pruchnik, apelujemy do mieszkańców, aby w miarę możliwości uprzątać naniesione błoto, muł czy kamienie z dróg i rowów przy swoich posesjach. W sposób szczególny należy zadbać o drożność przepustów drogowych, ponieważ liczne zanieczyszczenia doprowadzają do ich zatkania, a co za tym id...

poniedziałek, 22 czerwca 2020

Czytaj całość
Zawiadomienie o XVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 25.06.2020 r.
News image
Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych ni...

piątek, 19 czerwca 2020

Czytaj całość
Powszechny Spis Rolny 2020. Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów terenowych
News image
    Burmistrz Pruchnika - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych. Szczegółowe informacje o naborze na kandydatów na rachmistrzów terenowych znajdują się po...

środa, 17 czerwca 2020

Czytaj całość
Uwaga możliwe burze z gradem - ostrzeżenie IMiGW
News image
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ostrzega przed burzami z gradem w dniu 17.06.2020 r....

środa, 17 czerwca 2020

Czytaj całość
Apel w sprawie przestrzegania obowiązujących zasad w walce z koronawirusem
News image
Stanisław Kłopot Starosta Jarosławski wspólnie z dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu zwrócili się z apelem do mieszkańców Powiatu Jarosławskiego o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego podczas pandemii koronawirusa. Przyłączamy się do apelu i prosimy o stosowanie się do obowiązujących zaleceń podczas załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Pruchniku, których nie można załatwić drogą elektroniczną lub te...

wtorek, 16 czerwca 2020

Czytaj całość
Informacja o możliwości uzupełninia składów OKW oraz o losowaniu spośród zgłoszonych kandydatów do komisji
News image
INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Przemyślu
z dnia 12 czerwca 2020 r.


Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Pruchnik obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień ...

piątek, 12 czerwca 2020

Czytaj całość
Obwieszcze o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach OKW oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
News image
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Pruchnika

z dnia 10 czerwca 2020 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z ...

środa, 10 czerwca 2020

Czytaj całość
Uwaga możliwe burze z gradem - ostrzeżenie IMiGW
News image
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ostrzega przed burzami z gradem w dniu 10.06.2020 r....

środa, 10 czerwca 2020

Czytaj całość
Komunikat w sprawie możłiwości uzupełniania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
News image
Komunikat   W związku z ciągłym zagrożeniem COVID-19 Urząd Miejski w Pruchniku przyjmuje strony w ograniczonym zakresie. Pełnomocnicy Komitetów wyborczych mogą uzupełniać składy obwodowych komisji wyborczych do dnia 12 czerwca 2020 r. – do godz. 15:00.

środa, 10 czerwca 2020

Czytaj całość
"Bohater" - w wykonaniu Sound Angels z SP Nr 1 w Pruchniku
News image
Miło nam poinformować, że dziewczęta ze szkolnego chóru Sound Angels, ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku, pod opieką Pani Aliny Szykuły nagrały piosenkę pt. "Bohater" - oczywiście z dedykacją dla wszystkich BO...

poniedziałek, 8 czerwca 2020

Czytaj całość
Uwaga możliwe burze z gradem - ostrzeżenie IMiGW
News image
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie ostrzega przed burzami z gradem. Szczegóły ...

poniedziałek, 8 czerwca 2020

Czytaj całość

 

» Archiwum

  Wejscia: 813649

Usuwanie Azbestu