strona domowa
strona domowa
Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2015 rok

 

W związku z podjętą Uchwałą Nr 255/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27.03.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, Burmistrz Pruchnika na podstawie  art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U.2014 poz.301) informuje, że wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w budżecie gminy na rok 2015 będzie wynosić:


Fundusz sołecki na rok 2015

Lp. Sołectwo

Liczba mieszkańców
stan na 30.06.2014

Wysokość funduszu
sołeckiego
1. Hawłowice 497 20 233,37
2.
Jodłówka 1 425 29 029,22
3.
Jodłówka Parcelacja 397 17 330,44
4.
Kramarzówka 1 718 29 029,22
5.
Rozbórz Długi
813 29 029,22
6.
Rozbórz Okrągły 440 18 578,70
7.
Rzeplin 395 17 272,39
8.
Świebodna 494 20 146,28

RAZEM

180 648,84
  Wejscia: 1265