strona domowa
strona domowa
Burmistrz Pruchnika

Burmistrz Pruchnik

mgr inż. Wacław Szkoła

Urodzony 7 września 1952 roku w Pruchniku w rodzinie chłopskiej.
W 1959 roku rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 2 Pruchniku którą ukończył w 1967 roku. Następnie od 1967 roku do 1972 roku kontynuował naukę w Technikum Drogowym w Jarosławiu. Po ukończeniu szkoły średniej w 1972 roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej które ukończył w 1977 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego w specjalności budowa dróg i lotnisk.
Po ukończeniu studiów zawarł związek małżeński. Tuż po ślubie został powołany do odbycia służby wojskowej w Wyższej Szkole Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Służbę wojskową ukończył w 1978 roku w stopniu podporucznika.
Po ukończeniu służby wojskowej rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Szówsku w bezpośrednim wykonawstwie na różnych stanowiskach począwszy od inżyniera budowy do stanowiska głównego specjalisty do spraw przygotowania produkcji. W latach 1987 do 1989 był oddelegowany do pracy na budowie zapory na Dunaju na granicy Słowacko - Węgierskiej. W 1990 roku został wybrany do Rady Gminy Pruchnik i następnie na stanowisko Wójta Gminy Pruchnik. Funkcję Wójta Gminy Pruchnik pełnił nieprzerwanie od czerwca 1990 roku do grudnia 2006 roku. Następnie od stycznia 2007 do czerwca 2008 pracował w Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów na stanowisku kierownika budowy. Od lipca 2008 pracował w Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu najpierw jako kierownik biura inwestycyjnego, a od stycznia 2009 do 2010 jako kanclerz tej uczelni. Od najmłodszych lat jest związany z ochotniczym pożarnictwem. Jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej nr 3 w Pruchniku. W latach 1981 do 1988 pełnił funkcję prezesa tej jednostki.
Od 1990 roku do 2006 był członkiem Zjednoczenia Chrześcijansko-Narodowego. Obecnie nie należy do żadnej partii.

  Wejscia: 49305