strona domowa
strona domowa
Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2016 rok

 

W związku z podjętą Uchwałą Nr 255/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27.03.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, Burmistrz Pruchnika na podstawie  art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U.2014 poz.301) informuje, że wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w budżecie gminy na rok 2016 będzie wynosić::


Fundusz sołecki na rok 2016

Lp. Sołectwo

Liczba mieszkańców
stan na 30.06.2014

Wysokość funduszu
sołeckiego
1. Hawłowice 485 20 790,96
2.
Jodłówka 1 428 30 351,76
3.
Jodłówka Parcelacja 395 18 059,30
4.
Kramarzówka 1 735 30 351,76
5.
Rozbórz Długi
812 30 351,76
6.
Rozbórz Okrągły 440 19 425,13
7.
Rzeplin 396 18 089,65
8.
Świebodna 495 21 094,47

RAZEM

188 514,79
  Wejscia: 1100