strona domowa
strona domowa
Wysokość Funduszu Sołeckiego na 2017 rok

 

W związku z podjętą Uchwałą Nr 255/XXXIV/2014 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 27.03.2014 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, Burmistrz Pruchnika na podstawie  art.3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U.2014 poz.301) informuje, że wysokość środków finansowych na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa w budżecie gminy na rok 2017 będzie wynosić::


Fundusz sołecki na rok 2016

Lp. Sołectwo

Liczba mieszkańców
stan na 30.06.2014

Wysokość funduszu
sołeckiego
1. Hawłowice 471 21 350,15
2.
Jodłówka 1 422 31 818,40
3.
Jodłówka Parcelacja 397 18 995,58
4.
Kramarzówka 1 724 31 818,40
5.
Rozbórz Długi
808 31 818,40
6.
Rozbórz Okrągły 450 20 681,96
7.
Rzeplin 395 18 931,95
8.
Świebodna 488 21 891,06

RAZEM
6 155
197 305,90
  Wejscia: 1605