strona domowa
strona domowa
Skład Rady Miejskiej

 

Skład Rady Miejskiej IX kadencji 2024-2029

 

 

Skład Rady Miejskiej w Pruchniku IX kadencji:

 1. Małgorzata Wańkowicz – okręg wyborczy nr 1 Hawłowice
 2. Dawid Pieszko - okręg wyborczy nr 2 Jodłówka
 3. Jacek Jarosz - okręg wyborczy nr 3 Jodłówka
 4. Janusz Korzenicki - okręg wyborczy nr 4 Jodłówka – Parcelacja i Rozbórz Okrągły, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 5. Dawid Mazur - okręg wyborczy nr 5 Kramarzówka, Przewodniczący Rady
 6. Jacek Kielar - okręg wyborczy nr 6 Kramarzówka, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Zygmunt Kurasz - okręg wyborczy nr 7 Kramarzówka
 8. Marcin Trędowicz - okręg wyborczy nr 8 Pruchnik Dolny, Wiceprzewodniczący Rady
 9. Marcin Wańkowicz - okręg wyborczy nr 9 Pruchnik Dolny, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej
 10. Władysław Piś - okręg wyborczy nr 10 Pruchnik Dolny,
 11. Mariusz Jarosz - okręg wyborczy nr 11 Pruchnik Górny
 12. Stanisław Szkoła - okręg wyborczy nr 12 Pruchnik Górny, Wiceprzewodniczący Rady
 13. Alicja Kurzawa - okręg wyborczy nr 13 Rozbórz Długi
 14. Władysław Flak - okręg wyborczy nr 14 Rzeplin, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
 15. Stanisław Stanik - okręg wyborczy nr 15 Świebodna. 

Władze Gminy

 1. Stanisław Kłopot - Burmistrz Pruchnika
 2. Agnieszka Wojdyła - Zastępca Burmistrza Pruchnika
 3. Robert Grządziel - Sekretarz Gminy Pruchnik
 4. Renata Mikłasz - Skarbnik Gminy Pruchnik

 

POSZCZEGÓLNE KADENCJE RADY

 

  Wejscia: 13542