strona domowa
strona domowa
Spotkanie informacyjne dla mieszkańców obszaru LGD
czwartek, 03 sierpnia 2017 05:19

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Z Tradycją w Nowoczesność” zaprasza mieszkańców Gmin Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno i Roźwienica oraz Miasta Radymna zainteresowanych pozyskiwaniem środków na rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 do udziału w spotkaniu informacyjnym. Spotkanie poświęcone będzie omówieniu założeń i warunków, które należy spełniać, ubiegając się o przyznanie pomocy w ramach rozwijania działalności gospodarczej.

Zapraszamy

Spotkanie odbędzie się w Biurze LGD Stowarzyszenie „Z Tradycja w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37- 500 Jarosław w dniu 04.08.2017 r. o godz. 14.00

  Wejscia: 1318