strona domowa
strona domowa
Środki finansowe na Rozwijanie Działalności Gospodarczej
środa, 09 sierpnia 2017 07:20

 

W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: Rozwijanie Działalności Gospodarczej zachęcamy do zapoznania się z warunkami przyznania dofinansowania i skorzystania z możliwości pozyskania dotacji na rozwój działalności.

 

Ogłoszenie o naborze dotyczące zakresu Rozwijanie Działalności Gospodarczej dostępne jest na stronie LGD (www.ztradycjawnowoczesnosc.pl w zakładce aktualności – ogłoszenie o naborze 3/2017 z dnia 04-08-2017 r.)  pod linkiem: http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/ogloszenie-o-naborze-3-2017-z-dnia-04.08.2017-r.,884.html

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Z Tradycją w Nowoczesność”, ul. Kościuszki 26, 37-500 Jarosław oraz pod numerem telefonu 16 621 90 65 od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.00 – 16.00

 

  Wejscia: 1314