strona domowa
strona domowa
Informacja nt. korzystania z gminnej sieci wodociągowej
czwartek, 14 września 2017 08:42

 

K O M U N I K A T

z dnia 15 września 2017 r.

na podstawie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu
GMINA PRUCHNIK

O D W O Ł U J E


zawiadomienie o braku przydatności wody do spożycia, przekazane do publicznej wiadomości w dniu 13.09.2017 r.

Woda z wodociągu Hawłowice zaopatrującego miejscowości: Pruchnik, Hawłowice, Kramarzówka, Jodłówka, Świebodna –

 

jest przydatna do spożycia.


Na podstawie otrzymanych wyników - w badanej próbce nie stwierdzono bakterii grupy coli.

Z uwagi na intensywną dezynfekcję, woda z kranu może zawierać podwyższoną zawartość chloru i posiadać wyczuwalny zapach chloru, który może utrzymywać się wodzie przez okres około 7 dni.


BURMISTRZ PRUCHNIKA
mgr inż. WACŁAW SZKOŁA 

 

KOMUNIKAT

z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


dotyczy: jakości wody z wodociągu HAWŁOWICE,  zaopatrującego w wodę mieszkańców wsi: Hawłowice, Pruchnik, Kramarzówka, Jodłówka, Świebodna

Z uwagi na intensywną dezynfekcję, woda z kranu może zawierać podwyższoną zawartość chloru i posiadać wyczuwalny zapach chloru, który może utrzymywać się wodzie przez okres około 7 dni.

Zapach i smak wody intensywnie chlorowanej ulegnie poprawie w wyniku jej gotowania.

Woda może być używana do celów higienicznych i sanitarnych.

Powyższe informacje obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.BURMISTRZ PRUCHNIKA
mgr inż. WACŁAW SZKOŁA 

KOMUNIKAT Z DNIA 15.09.2017 r.


Szanowni Państwo uprzejmie informujemy, iż w dniu dzisiejszym znane będą wstępne wyniki badań wody w gminnym wodociągu zaopatrującym miejscowości Hawłowice, Jodłówka, Kramarzówka, Pruchnik i Świebodna.

Dotychczas otrzymane informacje dają nadzieję, że końcowe wyniki potwierdzą przydatność wody do spożycia.

Z danych uzyskanych z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu, woda po przegotowaniu nadaje się do spożycia.

W dniu dzisiejszym powtórzona zostanie akcja wydawania wody do celów spożywczych. Podobnie jak w dniu wczorajszym woda będzie rozdawana w butelkach plastikowych 5 l.

W miejscowościach Hawłowice i Jodłówka-Parcelacja woda zostanie rozwieziona przez strażaków, natomiast w pozostałych miejscowościach będzie wydawana w godz. 17:00 – 19:00 lub do wyczerpania zapasów w następujących punktach:

1.    Remizie OSP w Jodłówce
2.    Remizie OSP w Kramarzówce
3.    Remizie OSP Pruchnik I
4.    Remizie OSP Pruchnik III
5.    Remizie OSP Świebodna.

Prosimy o wyrozumiałość i przekazywanie informacji wśród mieszkańców, a o dalszych działaniach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.


BURMISTRZ PRUCHNIKA
mgr inż. WACŁAW SZKOŁA


 


 

KOMUNIKAT Z DNIA 14.09.2017 r.Szanowni Państwo w związku z zaistniałą sytuacją związaną z wykryciem skażenia mikrobiologicznego w gminnej sieci wodociągowej, uprzejmie informujemy, iż w dalszym ciągu oczekujemy na wyniki badań próbki wody.

Ciągle trwają prace związane z dezynfekcją sieci wodociągowej, w celu dostosowania jej jakości do obowiązujących norm, w związku z czym jakość wody stale się poprawia.

Niemniej jednak zostały wyznaczone punkty dystrybucji wody, w których w dniu dzisiejszym (14.09.2017 r.) w godz. 16:00 - 19:00 będzie wydawana woda dla mieszkańców w 5l plastikowych butelkach.

Punkty zlokalizowane będą w:
1.    Remizie OSP w Hawłowicach
2.    Remizie OSP w Jodłówce
3.    Remizie OSP w Kramarzówce
4.    Remizie OSP Pruchnik I 
5.    Remizie OSP Pruchnik III
6.    Remizie OSP Świebodna


O dalszych działaniach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.BURMISTRZ PRUCHNIKA
mgr inż. WACŁAW SZKOŁA


 


Szanowni Państwo w związku z wykryciem zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w gminnej sieci wodociągowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

 

Informacja nt. korzystania z gminnej sieci wodociągowej


Szanowni Państwo w związku z zawiadomieniem Burmistrza Pruchnika o wykryciu zanieczyszczenia mikrobiologicznego w gminnej sieci wodociągowej, zaopatrującej w wodę miejscowości Pruchnik, Hawłowice, Kramarzówka, Jodłówka oraz Świebodna, w skutek czego woda w tych miejscowościach nie nadaje się do bezpośredniego spożycia uprzejmie informujemy:

 

  • na chwilę obecną należy się zaopatrzyć w wodę służącą do bezpośredniego spożycia, niemniej jednak woda z wodociągu może być używana do celów gospodarczych,
  • stężenie zanieczyszczenia wody jest stosunkowo niskie, jednak w związku z obowiązującymi normami, dopuszczalna zawartość zanieczyszczeń mikrobiologicznych ma wynosić 0,0,
  • sytuacja na bieżąco jest monitorowana, na chwilę obecną podjęte zostały odpowiednie czynności zalecone przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Jarosławiu, mające na celu ustalenie przyczyn zanieczyszczenia wody oraz dezynfekcję wodociągu w celu usunięcia zanieczyszczeń,
  • w dniu 13.09.2017 r. Gmina Pruchnik zleciła wykonanie dodatkowych, szczegółowych badań na zawartość zanieczyszczeń mikrobiologicznych, badanie trwa 48 godzin, jednak wstępne wyniki możliwe są już po 24 godzinach, tak więc znane będą w dniu dzisiejszym (14.09.2017 r.) w godzinach popołudniowych, od ich wyników zależeć będzie dalsza procedura,
  • sprawa nie dotyczy osób korzystających z sieci wodociągowej w miejscowościach Rozbórz Długi, Rozbórz Okrągły i Rzeplin, gdzie woda jest zdatna do picia,
  • w przypadku jeżeli poziom zanieczyszczeń przekroczy dopuszczalną normę, wówczas rozpocznie się dystrybucja wody do celów spożywczych,
  • prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej pod adresem www.gminapruchnik.pl oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych  miejscowościach.

 

Burmistrz Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

 


 

ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZ PRUCHNIKA ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI PRUCHNIK, HAWŁOWICE, KRAMARZÓWKA, JODŁÓWKA ORAZ ŚWIEBODNA POBIERAJĄCYCH WODĘ Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ, ŻE Z POWODU WYKRYCIA ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNEGO
WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA.
WODA Z WODOCIĄGU MOŻE BYĆ UŻYWANA DO CELÓW GOSPODARCZYCH.


 

Z A W I A D O M I E N I E

BURMISTRZ PRUCHNIKA ZAWIADAMIA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI PRUCHNIK, HAWŁOWICE, KRAMARZÓWKA JODŁÓWKA ŚWIEBODNA POBIERAJĄCYCH WODĘ Z GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ, ŻE W DNIACH 08.09.2017r. - 15.09.2017r. W GODZINACH NOCNYCH OD GODZ. 22:00 DO 4:30 BĘDZIE PROWADZONE SUKCESYWNIE PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA SIECI WODOCIĄGOWEJ WEDŁUG STREF ZASILANIA.
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PRZEJŚCIOWO MOŻE WYSTĄPIĆ POGORSZENIE JAKOŚCI DOSTARCZANEJ WODY ORAZ MOŻE POJAWIĆ SIĘ WYCZUWALNY ZAPACH CHLORU.
NADMIAR CHLORU MOŻNA USUNĄĆ POPRZEZ ODSTANIE LUB PRZEGOTOWANIE WODY.
ZA NIEDOGODNOŚCI BARDZO PRZEPRASZAMY.

 

  Wejscia: 3010