strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
poniedziałek, 18 września 2017 12:21

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 19 września 2017 r. o godz. 14:30 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Zaplanowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Pruchnik na lata 2017-2023,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres wykraczających poza rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Pruchnik pochodzących z nieruchomości.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1382