strona domowa
strona domowa
Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na przebudowę i rozbudowę drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny - Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku
piątek, 15 września 2017 08:27

OBWIESZCZENIE

 

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 111674R Pruchnik Górny - Poprzeczka ul. Św. Floriana w Pruchniku oraz drogi gminnej na działkach nr ewid. gr. 613 618/2 w m. Jodłówka klasy D km od 0+014,00 - 2+468,00

TREŚĆ OBWIESZCZENIA

  Wejscia: 1130