strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 06 grudnia 2017 07:18

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 7 grudnia 2017 r. o godz. 11:30 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Zaplanowany porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIII Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie nadania statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Pruchniku,
  • w sprawie ustalenia regulaminu cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Pruchnik,
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2017 rok,
  • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik,
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
  • w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  • w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji.
 7. Przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.


Po zakończeniu sesji zapraszam również na publiczną debatę nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, która odbędzie się o godz. 13:00 w Świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1749