strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
środa, 17 stycznia 2018 09:27

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad przedstawia się następująco:

Zaplanowany porządek obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXIV Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pruchni
  • w sprawie zmiany uchwały własnej.
 7. Sprawozdanie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku z realizacji zadań w 2017 roku z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań.
 8. Interpelacje i wolne wnioski.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1551