strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku
wtorek, 06 lutego 2018 06:26

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruchniku zawiadamia, że w dniu 8 lutego 2018 r. o godz. 9:00 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Pruchniku odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Pruchniku.

Zaplanowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad oraz powitanie zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z XXXVI Sesji.
 4. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2018 rok,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pruchnik.
 7. Interpelacje i wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Pruchniku

Władysław Flak

  Wejscia: 1808