strona domowa
strona domowa
Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości: Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi
wtorek, 13 marca 2018 19:42

Dnia 23.01.2018r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Podkarpackim a Gminą Pruchnik na realizację operacji: "Budowa ogólnie dostępnych placów zabaw w miejscowości: Świebodna, Rzeplin i Rozbórz Długi".

Zadanie będzie realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Poziom dofinansowania wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniona została firma APIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, która dostarczy i zamontuje wyposażenie placów zabaw.

Całkowita wartość zadania wynosi 54 041,90 zł brutto. Poniżej można obejrzeć przykładowe urządzenia placu zabaw, które zostaną zamontowane w przy Szkole Podstawowej w Świebodnej, Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim i remizie OSP w Rzeplinie. W roku ubiegłym ze środków Funduszu Sołeckiego został wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozborzu Długim na kwotę 31 721,70 zł.

 

Przykładowe urządzenie dla placu zabaw w Rozborzu Długim -> Pobierz

Przykładowe urządzenie dla placu zabaw w Rzeplinie -> Pobierz

Przykładowe urządzenie dla placu zabaw w Świebodnej -> Pobierz

 

 

  Wejscia: 1753