strona domowa
strona domowa
Gmina Pruchnik otrzymała promesę z Funduszu Sprawiedliwości na zakupy sprzętu dla OSP!!!
czwartek, 15 marca 2018 13:28

Wczoraj (14.03.2018 r.) Wacław Szkoła Burmistrz Pruchnika wspólnie z Renatą Mikłasz Skarbnikiem Gminy Pruchnik w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odebrali promesę na środki z Ministerstwa Sprawiedliwości na zakup sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Pruchnik.

Wartość wniosku opiewa na kwotę 92 500 zł, z czego wkład własny Gminy Pruchnik wyniesie jedynie 1 %, pozostałe 99 % pochodzić będzie z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Serdecznie dziękujemy Panu Mieczysławowi Golbie Senatorowi RP, Panu Andrzejowi Homie Dyrektorowi Biura Senatorskiego oraz Panu Mariuszowi Trojakowi Radnemu Rady Powiatu Jarosławskiego za udzielone wsparcie oraz pomoc.

  Wejscia: 1677