strona domowa
strona domowa
Pruchnicka Karta Seniora

Szanowni Przedsiębiorcy!

Gmina Pruchnik przystępuje do gminnego programu „Pruchnicka Karta Seniora”, którego celem jest budowa przyjaznego klimatu dla seniorów oraz udzielenie im wsparcia poprzez wprowadzenie systemu zniżek.

 

Pruchnicka Karta Seniora

 

W związku z tym, kieruję do Państwa propozycję współpracy z samorządem gminnymi rozważenie możliwości przystąpienia do projektu jako podmiot prywatny, który zaoferuje różnorakie zniżki i ulgi dla posiadaczy karty.

Każdy Partner - podmiot gospodarczy, sam ustala poziom oraz zasady zniżek, którymi  obejmuje  seniorów  naszej całej Gminy.

Dla mieszkańców gminy Pruchnik najbardziej pożądanym jest, aby do programu włączyły się „nasze” sklepy, apteki, bary czy podmioty usługowe każdego rodzaju - kosmetyczne, fryzjerskie, samochodowe, krawieckie itp.

Dzięki  włączeniu się do działań pomocowych możecie Państwo zyskać klientów, którzy stale będą korzystać z zaproponowanej oferty, a Wasza firma będzie postrzegana jako firma prospołeczna i aktywna w lokalnym środowisku.

Posiadaczami kary mogą być seniorzy powyżej 60 roku życia, zameldowani na terenie gminy Pruchnik.

Każdy Partner akcji staje się rozpoznawalny dla osób korzystających z karty poprzez umieszczenie logo i danych teleadresowych na stronie internetowej Gminy Pruchnik, a także oznaczenie specjalną naklejką promującą Pruchnicką Kartę Seniora.

Aby przystąpić jako partner do w/w programu należy wypełnić i złożyć deklaracje, którą można będzie pobrać ze strony Gminy Pruchnik.

Wierzę, że ten program zyska Waszą aprobatę i chęć współpracy, a seniorzy naszej gminy, obdarzą specjalnym zaufaniem i sympatią, szczególnie te aktywne i wrażliwe na ich los, firmy i przedsiębiorców.

 

Pliki do pobrania

  1. Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Pruchnickiej Karty Seniora” -> Pobierz
  2. Deklaracja uczestnictwa w programie Pruchnicka  Karata Seniora -> Pobierz
  3. Wniosek o wydanie Pruchnickiej Karty Seniora -> Pobierz
  4. Katalog ulg i zniżek -> Pobierz

 

  Wejscia: 11987