strona domowa
strona domowa

Jodłówka

 

Opis:

 

Wieś Jodłówka położona jest nad potokiem Jodłówką. Wzmiankowana jest juz w I połowie XV wieku ale szacuje się, że powstała w I połowie XIV wieku. W najbliższym sąsiedztwie Jodłówki została lokowana w XV wieku wieś Skokowa, której mieszkańcy mieli prawo karczować las i brać pod uprawę grunta dotąd nie zagospodarowane. Prawo to otrzymali w roku 1465 wraz z założeniem wsi. Z upływem czasu Skokowa została wchłonięta przez większą i szybciej rozwijającą się Jodłówkę stając się jej górną częścią.

 

Liczba mieszkańców: 1827

 

 

  Wejscia: 8364