strona domowa
strona domowa
Stypendia szkolne (socjalne)

 

O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruchniku informuje, że w dniach
od 2 do 16 września 2019 r.
można składać wnioski na stypendia szkolne.

 

O pomoc materialną mogą ubiegać się osoby u których miesięczna wysokość dochodu na jedna osobę w rodzinie w m-cu sierpniu 2019 r. nie przekroczyła kwoty 528 zł oraz występuje co najmniej jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 tj. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Druki wniosków są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 11 oraz na stronie internetowej www.gminapruchnik.pl (zakładka OPS Pruchnik).

 

Wniosek do pobrania:

 

  Wejscia: 946