strona domowa
strona domowa

 

Urząd Miejski w Pruchniku

ul. Rynek 1, 37-560 Pruchnik
tel. 16 623 61 14, fax 16 623 61 25
e-mail: sekretariat@gminapruchnik.p
l

Urząd Stanu Cywilnego

SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 • Urząd Stanu Cywilnego w Pruchniku
  ul. Rynek 1
  37-560 Pruchnik
  od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 -15.00, we wtorki w godz. 8.00-16.00.

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

 • Jadwiga Kłopot – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku
  parter pok. 11,
  tel. 16 623-61-20
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sposób załatwienia sprawy

 • Sprostowanie błędu w akcie stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o sprostowanie  lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty  – do wglądu,

Opłata

 • Opłacie skarbowej podlega:
  - wydanie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po sprostowaniu/uzupełnieniu – 39 zł,
  - pełnomocnictwo do złożenia wniosku o sprostowanie albo o uzupełnienie aktu stanu cywilnego, jeśli takie zostało udzielone  – 17,00 zł.

 • Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz  rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.
 • Opłatę skarbową można uiścić:

  - przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul. Rynek 1,
  nr rachunku  19 9096 0004 2003 0018 0975 0024
  - na miejscu, w kasie urzędu.

Termin załatwienia sprawy

 • Po złożeniu kompletu dokumentów – bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

 • Odwołania w sprawie odmowy sprostowania albo uzupełnienia aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

 • Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pruchniku.
  Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.z 2014 r. poz. 1741  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz.U.z 2015r. poz.783z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U.z 2014 r. poz.1114 z późn. zm.)
 • Ustawa  z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym ( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2016r. poz 23 z późn. zm.)

Uwagi

 • Wniosek o sprostowanie albo o uzupełnieniu aktu stanu cywilnego składa się w urzędzie stanu cywilnego, w którym sporządzony został akt, podlegający sprostowaniu lub uzupełnieniu.

 • Osoby uprawnione:
  Wniosek o sprostowanie albo uzupełnienie aktu stanu cywilnego może złożyć:
  - osoba, której akt dotyczy, lub jej przedstawiciel ustawowy,
  - osoba mająca interes prawny,
  - prokurator.

Dokumenty do pobrania

 • brak.
  Wejscia: 3199