strona domowa
strona domowa
Zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku - 26.07.2021 r.
piątek, 23 lipca 2021 10:11

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 14 Statutu Gminy Pruchnik (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2018 r. poz. 5018) zawiadamiam, że zwołuję XXVI Sesję Rady Miejskiej w Pruchniku. Sesja odbędzie się w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 12:00 w Domu Strażaka OSP Pruchnik I.
Sesja odbędzie się w sposób tradycyjny, jednak ze względu na obowiązujący stan epidemii, zachowane zostaną środki ostrożności w postaci bezpiecznych odległości oraz środków ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji, maseczki ochronne). W związku z powyższym proszę, aby po wejściu do budynku, bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad.

Planowany porządek obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Pruchniku przedstawia się następująco:
 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu obrad z XXV sesji.
 5. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Pruchnika z działalności międzysesyjnej.
 6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości zabudowanej w miejscowości Hawłowice (projekt 1).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - jednej spośród 11 lip uznanych za pomnik przyrody w miejscowości Pruchnik (projekt 2).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew - pomników przyrody (projekt 3).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Pruchnik na 2021 rok (projekt 4).
 11. Zgłaszanie interpelacji i wniosków przez radnych i ich kluby.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
 13. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pruchniku
Wiesław Jamrozik

 

 

 

Transmisja z obrad:

  Wejscia: 1034