strona domowa
strona domowa
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" zaprasza na spotkania informacyjne

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" informuje, że w dniach 06- 08.09.2021 r. o godzinie 10:00 odbędzie się cykl spotkań informacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD. Spotkania mają na celu edukowanie potencjalnych beneficjentów w ramach poddziałania 19.2

"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz poprawy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. W załączeniu plakat informacyjny.

Kompleksowa informacja została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod linkiem: http://www.ztradycjawnowoczesnosc.pl/spotkania-informacyjne-dla-mieszkancow-obszaru-lgd,1400.html

 

 

  Wejscia: 582