strona domowa
strona domowa
Inauguracja roku szkolnego 2021/2022
środa, 01 września 2021 12:19

W dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2021 r. w całej Polsce odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Na terenie Gminy Pruchnik również wszystkie szkoły rozpoczęły swoją działalność po wakacyjnej przerwie. W oficjalnych uroczystościach uczestniczył Wacław Szkoła – Burmistrz Pruchnika wraz z przedstawicielami lokalnego samorządu. Podczas tegorocznego otwarcia miało miejsce dwa ważne wydarzenia.

W Jodłówce odbyło się oficjalne otwarcie i poświęcenie sali gimnastycznej (więcej o budowie tego obiektu można przeczytać w artykule pod adresem http://pruchnik.hg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2328:kolejny-obiekt-sportowy-na-terenie-gminy-sala-gimnastyczna-w-jodowce-ju-otwarta&catid=5:ogolne&Itemid=18 ).

Organizatorzy zadbali o piękną dekorację oraz nastrój. Po wniesieniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie. Pan Dyrektor Jerzy Wróbel, a także przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie podziękowali Panu Burmistrzowi za przychylność i wybudowanie tak pięknego obiektu, dzięki czemu uczniowie będą mogli ćwiczyć również w okresie zimowym. Odbyło się również pasowanie pierwszoklasistów na uczniów, a także występy artystyczne.

Drugie z wydarzeń odbyło się w Kramarzówce, gdzie nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora Szkoły. Pan Burmistrz podziękował Pani Katarzynie Tomczyk-Raba za pełnienie funkcji Dyrektora tej szkoły w roku szkolnym 2020/2021 i współpracę oraz powierzył pełnienie funkcji dyrektora na 5 letni okres Pani Ewie Jodłowskiej-Zając. Rozpoczynająca pracę Pani Dyrektor powitała wszystkich, przedstawiła najważniejsze założenia swojej pracy oraz cele zmierzające do poprawy efektywności w uczeniu się i zadowalających wyników nauczania. Pani Dyrektor dziękując Pani Katarzynie Tomczyk – Raba za pomoc i wprowadzenie jej w tajniki szkoły, poinformowała, że powołała ją na społecznego dyrektora.

Uroczyste apele odbyły się także w pozostałych szkołach na terenie gminy.

Liczba uczniów w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

  • SP Nr 1 w Pruchniku - 386 uczniów
  • SP Nr 2 w Pruchniku – 27 uczniów, w tym w oddziale przedszkolnym - 12
  • SP w Jodłówce – 122 uczniów, w tym w oddziale i punkcie przedszkolnym 28,
  • SP w Kramarzówce – 189 uczniów, w tym w oddziale i punkcie przedszkolnym 36,
  • SP w Rozborzu Długim – 179 uczniów, w tym w oddziale i punkcie przedszkolnym 50
  • Szkoła Filialna w Świebodnej – 15 uczniów, w tym 6 w oddziale przedszkolnym
  • Szkoła Muzyczna – 155 uczniów
  • Przedszkole Samorządowe w Pruchniku – 121 uczniów.

Ponadto funkcjonuje także Przedszkole Niepubliczne im. Ks. Bronisława Markiewicza w Pruchniku.

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, a kadrze nauczycielskiej oraz dyrekcji szkół wytrwałości i pomyślności w pracy nad wychowaniem i kształtowaniem naszych uczniów oraz satysfakcji z osiąganych wyników.

 

 
  Wejscia: 1943